Scroll Top

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://magdalenastrozik.pl, jest prowadzony przez ONME MARKETING & PR MAGDALENA STRÓZIK NIP: 8512863903 ul. Pelikana nr 19 lok. 3 71-698 Szczecin, dalej ONME MARKETING & PR MAGDALENA STRÓZIK

 2. ONME MARKETING & PR MAGDALENA STRÓZIK gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku zapisu na newsletter, kontaktu za pośrednictwem formularza:
a) adres poczty elektronicznej,
b) imię
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w serwisie. 

3. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody mogą być przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych.

4. ONME MARKETING & PR MAGDALENA STRÓZIK może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu przysyłania informacji o tematyce powiązanej z serwisem, produktach, usługach, ofertach oraz w celu kontaktu zwrotnego w odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji tych uprawnień, prosimy o korzystanie z adresu: kontakt@magdalenastrozik.pl

6. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa  tzw. “ciasteczka”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez “ciasteczka” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z ciasteczka wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej

7. Serwis magdalenastrozik.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach “ciasteczka” podczas samego korzystania z Witryny. Pliki tzw. “ciasteczka” wykorzystywane przez serwis magdalenastrozik.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki “ciasteczka” są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki “ciasteczka” są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny nie dłużej niż przez 12 miesięcy i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Użytkownik może zablokować instalowanie plików “ciasteczka” lub usunąć stałe pliki “ciasteczka”, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

8. ONME MARKETING & PR MAGDALENA STRÓZIK zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu uprawnionym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną bezwzględnie zobowiązującą do ich ujawnienia.

9. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 8. powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.